Sənaye Xəbərləri

Lockï¼YuJing Metals-də lider

2022-04-28
Kilid, əlbəttə ki, təvazökar bir aparat əmtəəsidir, lakin insanlar və cəmiyyətlə çox sıx əlaqəyə malikdir, bu da hər bir ailənin, vahidin və ictimai yerin təhlükəsizliyi ilə bağlıdır. Kilid markası təhlükəsizliklə çox mühüm əlaqəsi olan xüsusi bir məhsuldur. Buna görə də, istər evdə, istərsə də xaricdə, kilid sənayesi son dərəcə ciddi keyfiyyət standartlarına və təhlükəsizlik tələblərinə malikdir.

Hazırda texniki nəzarət şöbəsinin bazar yoxlama vəziyyəti bazarda qıfılların keyfiyyətinin qeyri-bərabər olduğunu, həm üstünlükləri, həm də mənfi cəhətləri ilə öz əksini tapıb. Görünən odur ki, idarə müəssisələri bazar mənfəətinə tamah etmək üçün çox məsuliyyətsiz münasibətlə məhsulların keyfiyyətinə məhəl qoymur, keyfiyyət standartlarına cavab verməyən məhsulları bazara çıxarırlar ki, bu da istehlakçılara bəla və bəlalar gətirib, birbaşa ziyan vurur. istehlakçıların maraqları.

Keyfiyyətsiz məlumatlılıq və ciddi idarəetmənin olmaması. Qeyri-qanuni əməliyyat və fayda axtarmaq üçün vicdansız vasitələr. Nizamsız idarəetmə məhsulun keyfiyyətinin aşağı düşməsinə gətirib çıxarır. Bazarda keyfiyyətsiz məhsulların satışına qarşı mübarizə aparmaq və qarşısını almaq üçün müvafiq dövlət qurumlarının ciddi nəzarəti ilə yanaşı, dilerlər keyfiyyətsiz mallara qarşı müqavimət göstərmək üçün istehlakçılarla sıx əməkdaşlıq etməlidirlər. İstehlakçılara kilidlər haqqında əsas bilikləri təqdim etmək üçün vəkil olun ki, istehlakçılar kilidlər haqqında əsas anlayışa sahib olsunlar və kilidlər haqqında anlayışlarını artırsınlar. Xüsusilə qıfılların seçilməsi, quraşdırılması və istifadəsi zamanı istehlakçıları maarifləndirmək və istiqamətləndirmək və keyfiyyətsiz məhsulları bazardan çıxarmaq üçün problemlərə diqqət yetirməliyik.


Zamanın inkişafı ilə kilidlər sürətlə inkişaf etdi. Forma, səth müalicəsi, struktur, funksiya və material tətbiqində bir sıçrayış olmuşdur. Müxtəlif peşəkar kilidlər meydana çıxdı. Üslublar və çeşidlər bir-birinin ardınca ortaya çıxır, beləliklə kilidlər hardware məhsulları və təhlükəsizlik məhsulları sənayesində son dərəcə mühüm yer tutur.